Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

Drodzy Rodzice,

Zapisując swoje dziecko do naszego przedszkola gwarantujesz mu pokaźny arsenał zajęć dodatkowych oraz moc niezapomnianych atrakcji. Do tej pory nasza oferta zawierała następujące zajęcia:

 • codzienna nauka języka angielskiego,
 • edukacja przyrodnicza,
 • edukacja regionalna,
 • zajęcia plastyczno-techniczne,
 • zajęcia rytmiczne,
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy,
 • zajęcia logopedyczne,
 • warsztaty z psychologiem,
 • warsztaty kulinarne,
 • wczesne wspomaganie rozwoju,
 • warsztaty teatralne;

W roku szkolnym 2015/2016 poszerzamy ją o:

 • studio piosenki z instrumentarium Orffa,
 • warsztaty z wykorzystaniem mas modelujących,
 • zajęcia sportowe,
 • warsztaty muzyczne,
 • dziecięca matematyka,
 • zumba kids;

Już dziś zadbaj o przyszłość swojego dziecka i zapisz je do naszego przedszkola!