«
19.07 – Wycieczka do Muzeum Inżynierii Miejskiej – Żuczki