Dyrekcja

dyrekcja_zuzanna
Poznaj Naszą Kadrę

Przedszkole Pod Magnolią tworzy wykwalifikowana i doświadczona kadra pedagogiczna.
Każdej grupie zapewniamy opiekę dwóch nauczycielek.