Dowóz dzieci

Zapewniamy dowóz dzieci do przedszkola i do domu. Jeśli jesteś zainteresowany taką usługą, przeczytaj poniższy regulamin.dowoz

REGULAMIN TRANSPORTU PRZEDSZKOLNEGO

1. Zapewniamy transport busem wyposażonym w niezbędne pasy bezpieczeństwa i klimatyzację.

2. Kierowca busa (pan Franciszek) posiada niezbędne kwalifikacje do przewozu osób.

3. Koszt transportu:

  • każda lokalizacja w odległości do 4,5 km od przedszkola położona bezpośrednio na trasie busa – 200 zł miesięcznie,
  • lokalizacja w odległości do 10 km od przedszkola – 350 zł miesięcznie.

4. Przejazd indywidualny (tylko w ramach dostępności) – 15 zł podstawienie busa + 2 zł/km

5. Wszystkie kwoty płatne ryczałtem przez 10 miesięcy do dnia 5. każdego miesiąca. Cena jest niezmienna niezależnie od liczby dni wolnych i nieobecności dziecka z innych przyczyn.

6. Jeśli dziecko korzysta w transportu tylko rano lub tylko po południu, cena ulega zmniejszeniu o 20%.

7. Za każde kolejne dziecko rodzice płacą 50% ceny podstawowej pierwszego dziecka.

8. Po uprzednim zgłoszeniu istnieje możliwość utworzenia jednego punktu odbioru i dowozu dzieci pod wskazany adres dla grupy rodziców z danego osiedla. Wówczas każde dziecko z danej grupy będzie obowiązywała cena uśredniona uzgodniona dla danej lokalizacji.

9. Jest to transport grupowy, nie indywidualny, co oznacza, że godzina przyjazdu do przedszkola i powrotu do domu jest uzależniona od grafiku transportu całej grupy.

10. Rano, po dotarciu pod dom dziecka, kierowca czeka maksymalnie 2 minuty, następnie odjeżdża w celu zapewnienia terminowego odbioru innym uczestnikom transportu. W przypadku nieobecności rodzica w domu w godzinach przywozu dziecka należy powiadomić kierowcę z wyprzedzeniem i ustalić miejsce i czas odbioru dziecka.

11. O każdej nieobecności dziecka w danym dniu należy powiadomić kierowcę. Uprzejmie prosimy, aby rodzic upoważniony do kontaktu z kierowcą miał włączony telefon komórkowy.

12. W przypadku czasowego wyjazdu poza teren zamieszkania rodzic jest zobowiązany przekazać kierowcy/placówce imienne upoważnienie dla osoby pełniącej w tym okresie opiekę nad dzieckiem.

13. Rodzic, który chce przekazać kierowcy ważne informacje, proszony jest o założenie zeszytu korespondencji i wpisywanie ich do zeszytu lub przekazywanie treści SMS-em. Ma to na celu zminimalizowanie czasu postoju busa oraz uniknięcie wszelkich nieporozumień związanych z przekazywanymi informacjami, np. o terminie planowanej nieobecności, powrotu z przedszkola innym środkiem transportu itp.

14. Rodzice są proszeni o sprawne umożliwienie kierowcy punktualnego opuszczenia miejsca odbioru dziecka. Kierowca chętnie porozmawia z Państwem w terminie i czasie, który nie koliduje z terminowym odbiorem innych uczestników przejazdu.

15. Godziny odbioru i przyjazdu mogą znacząco ulec zmianie w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych lub drogowych, objazdów, korków, a także działania siły wyższej (zalania drogi, awarii sieci, nieprzewidzianej przeszkody na drodze, blokady lub zamknięcia drogi itp.).

16. Bus kursuje cały rok zgodnie z kalendarzem z wyłączeniem pierwszego i ostatniego dnia szkoły.

17. Przedszkole zastrzega możliwość wypowiedzenia usługi rodzicom, którzy nie przestrzegają regulaminu transportu, szczególnie w kwestii punktualności i terminowości wpłat. Wypowiedzenie umowy może nastąpić również w przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w busie, które wpływa na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: transport@podmagnolia.pl