Angielski dla dzieci

Angielski dla dzieci

Zajęcia językowe odbywają się codziennie i trwają 30 minut, a lektorzy regularnie informują rodziców o przerobionym materiale i postępach dzieci. W naszych przedszkolach wprowadzane jest również codzienne słownictwo, najczęściej używane wyrażenia zamieniane są na ich angielskie odpowiedniki.