Program nauczania

Zapisz swoje dziecko
  Edukacja językowa

W nauce języka obcego kładziemy nacisk na systematyczność, dlatego codziennie prowadzimy lekcje angielskiego. Przyswajanie języka odbywa się w sposób naturalny, a to za sprawą symulacyjnego prowadzenia zajęć po polsku i po angielsku.

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie dzieci do kontynuowania nauki języka angielskiego na późniejszych etapach edukacji szkolnej. Program realizowany jest w każdej grupie od 2- do 6-latków.

  Edukacja przyrodnicza

Celem edukacji przyrodniczej jest zbliżenie dziecka do świata przyrody, kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin, zrozumienie roli człowieka w ekosystemie.

Program edukacji przyrodniczej rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata, uczy odczuwania i podziwiania piękna przyrody.

Podejmujemy się wielu ciekawych zadań, aby zainteresować dziecko światem natury i zainspirować do samodzielnego odkrywania tajemnic przyrody, do których należą:

  • bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek,
  • doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem np. szkła powiększającego, magnesów, mikroskopu i innych pomocy,
  • organizowanie w salach kącików przyrody oraz prace hodowlane i pielęgnacyjne,
  • gromadzenie różnych okazów przyrodniczych,
  • budzenie wrażliwości ekologicznej.
  Edukacja artystyczna

Oferujemy pełną gamę zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, ceramiczne, techniczne, balet, taniec towarzyski), podczas których każdy przedszkolak odnajdzie swoją pasję.

Zależy nam przede wszystkim na rozwijaniu indywidualnych talentów i predyspozycji, wyrażaniu własnych uczuć językiem sztuki, pobudzaniu wyobraźni, kształtowaniu twórczej inwencji dziecka i sprawności manualnej. Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką poprzez poznawanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

Często organizujemy wyjazdowe spotkania ze sztuką, np. do teatru. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji.

Dysponujemy specjalnie zorganizowanymi miejscami kreatywności i twórczej ekspresji. Dostarczamy naszym podopiecznym akcesoria, materiały, narzędzia i środki do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej.

  Profilaktyka logopedyczna

W ćwiczeniach logopedycznych wspieramy prawidłowy rozwój mowy dzieci. Profilaktyka logopedyczna jest skorelowana z programem edukacji językowej i stanowi jej uzupełnienie.

Poprzez atrakcyjne dla dzieci zabawy kształtujemy poprawne nawyki związane z sytuacją mówienia. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwia nam dokładne zdiagnozowanie potrzeb i dobór ćwiczeń przynoszących najlepsze efekty.

Podczas codziennych grupowych zabaw realizowane są ćwiczenia:

  • oddechowe,
  • narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego),
  • słuchowe,
  • artykulacyjne i rozwijające mowę,
  • logorytmiczne.
  Program języka angielskiego

Zajęcia językowe odbywają się codziennie i trwają 30 minut, a lektorzy regularnie informują rodziców o przerobionym materiale i postępach dzieci. W naszych przedszkolach wprowadzane jest również codzienne słownictwo, najczęściej używane wyrażenia zamieniane są na ich angielskie odpowiedniki.