«
Dziękujemy za udział w akcji „Pomagamy zwierzakom w zimie!”