«

Hip-hop- Hakunamatata!

”Hakunamatata”
On Thursday hip-hop classes kids were learning moves to the song from the tale titled ”The lion king”. It was a great fun! Then, Thumpers and Tiggers were touching the floor with different parts of their body. It was a difficult task. They were practicing their movement coordination. 🙂
”Hakunamatata”
W czwartek na zajęciach z hip-hopu dzieci uczyły się ruchów do piosenki z bajki ”Król Lew”. Była świetna zabawa! Później, Tuptusie i Tygryski dotykały podłogi różnymi częściami ciała. Nie było to łatwe zadanie. Dzieci ćwiczyły swoją koordynację ruchową. 🙂