«

Pierwsze zajęcia z Jogi / The first yoga classes

Za nami pierwsze zajęcia z jogi dla najmłodszych, prowadzone przez Panią Olę. Dzieci na zajęciach poznały różne figury, których starały się nauczyć. Ważnym ćwiczeniem był oddech, który przedszkolaki wykonywały bardzo starannie. Dzięki zajęciom dzieci zrelaksowały się oraz nabrały siły na resztę dnia. Nie możemy doczekać się kolejnych zajęć ! 🙂

The first yoga classes for children, led by Ms Ola, are behind us. During the classes children got to know different yoga figures and they tried to learn them. An important exercise was breathing, which preschoolers performed very carefully. Thanks to the classes, the children relaxed and gained the strength for the rest of the day. We are looking forward to the next classes! 🙂