«

Smoki-Czyje to jajko?/Dragons- Whose egg is this?

W piątek 29 marca „Smoki” uczyły się o ptakach. Dzieci muzykowały przy piosence pt: „Stary Donald farmę miał”. Zadaniem dzieci było narysowanie potraw z jajek w swojej książce kucharskiej. Na zakończenie zajęć dzieci ozdobiły styropianowe jajka bibułą 🙂

On Friday 29 th of March „Dragons” learned during classes about birds. Children were playing music listening to the song titeled „Old Mac Donald had a farm”. Children task was to draw egg dishes in their cookbook. At the end of classes children did art work, they put tissue paper on styrofoam eggs 🙂