«

Tygryski- Bezpieczeństwo na drodze!/Tiggers- Road safety classes!

Tygryski-Bezpieczeństwo na drodze!

27 czerwca w naszym przedszkolu odbyły się zajęcia dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Tygryski poznały podstawowe zasady bezpiecznego poruszania się w ruchu drogowym, najważniejsze informacje na temat znaków drogowych oraz sygnalizacji świetlnej. Nauce towarzyszyły oczywiście zabawy ruchowe, piosenki oraz wierszyki pomagające utrwalić dzieciom wiedzę, przyczyniającą się do kształtowania odpowiednich postaw jako pieszy i pasażer 🙂

Tiggers- Road safety classes!

On 27 June, road safety classes were held at our kindergarten. The children from Tiggers group learned the basic principles of safe movement in traffic, the most important information about road signs, and traffic lights. Learning, of course, was accompanied by movement games, songs and rhymes that helped to strengthen the children’s knowledge, contributing to the formation of appropriate attitudes as a pedestrian and passenger 🙂