Angielski dla dzieci

Angielski dla dzieci

Oferujemy  intensywną naukę  języka angielskiego, dzięki czemu dzieci mogą  naturalnie i regularnie pogłębiać znajomość tego języka.

Nasza placówka jest przedszkolem  językowym. Codziennie  dzieci mają kontakt z językiem angielskim, dzięki stałej obecności lektora lub native speakaera, którego obecność pozwala im na przyswajanie języka obcego metodą „Natural Immersion”.

Anglojęzyczny nauczyciel aktywnie uczestniczy w codziennych wydarzeniach z życia przedszkola. Jego zadaniem jest również otwarcie dzieci na zjawiska kulturowe anglojęzycznego świata – przedszkolaki poznają tradycje Halloween, Christmas czy St Patrick’s Day. Podczas leżakowania jest czas na Reading Time in English – Magnoliowa Biblioteczka wyposażona jest w książeczki z serii Penguin Kids. Po południu w trakcie bloku Playtime in English dzieci bawią się w gry i zabawy znane wszystkim anglojęzycznym dzieciom na świecie.

Podczas zajęć z native speakerem (zajęcia pakietowe) dzieciom towarzyszy polska nauczycielka, która w razie potrzeby służy pomocą w tłumaczeniu im nowych wyrażeń.