«
Wyniki konkursu „Zbieramy kilometry Pod Magnolią”/ Results of „We collect Pod Magnlią kilometers” competition