«
Zbieramy kilometry „Pod Magnolią” – edycja jesień 2022/„We collect Pod Magnlią kilometers” – Autumn 2022 edition