«
Zbieramy kilometry „Pod Magnolią” – rozdanie nagród!