Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Przedszkole Pod Magnolią posiada wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę pedagogiczną. Każdej grupie zapewniamy opiekę dwóch nauczycielek.

Zajęcia przygotowywane są w oparciu o najnowsze koncepcje i metody pracy, programy edukacyjne zalecane przez MEN oraz autorskie programy dostosowane do potrzeb dzieci.

Nasz zespół tworzą również:

  • Logopeda
  • Psycholog
  • Oligofrenopedagog
  • Metodyk
  • Dietetyk