Program nauczania

Zapisz swoje dziecko
  Edukacja językowa

W nauce języka obcego kładziemy nacisk na systematyczność, dlatego codziennie prowadzimy lekcje angielskiego. Przyswajanie języka odbywa się w sposób naturalny, a to za sprawą symulacyjnego prowadzenia zajęć po polsku i po angielsku.

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie dzieci do kontynuowania nauki języka angielskiego na późniejszych etapach edukacji szkolnej. Program realizowany jest w każdej grupie od 3- do 6-latków.

Cztery godziny w tygodniu poświęcone są zajęciom ukierunkowanym tematycznie, są to np. logiczne gry zespołowe. Ponadto raz w tygodniu odbywają się lekcje z native speakerem, które mają charakter zabaw integrujących umiejętności językowe ćwiczone przez lektorów polskich. Edukacja językowa obejmuje także naukę czytania i pisania zgodnie z założeniami glottodydaktyki, sprawdzonym systemem nauki opracowanym przez językoznawcę, prof. dra hab. Bronisława Rocławskiego.

  Edukacja matematyczna

Stosujemy program zwany „Dziecięcą matematyką”, który wprowadza dzieci w świat królowej nauk.

Według programu istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Dlatego najważniejsze są ich osobiste doświadczenia. To dzięki nim dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności. Doświadczenia są specjalnie dobrane i korzystnie dostosowane do potrzeb dziecka, dzięki czemu przyczyniają się do rozwijania jego myślenia i hartowania odporności emocjonalnej.

Dzieci w czasie atrakcyjnych zabaw dydaktycznych oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • orientacji przestrzennej, mierzenia długości, ważenia,
 • liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów, poprzez liczenie na palcach, aż do sprawnych obliczeń w pamięci,
 • zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki),
 • rozwiązywania zadań z treścią.
  Edukacja przyrodnicza

Celem edukacji przyrodniczej jest zbliżenie dziecka do świata przyrody, kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin, zrozumienie roli człowieka w ekosystemie.

Program edukacji przyrodniczej rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata, uczy odczuwania i podziwiania piękna przyrody.

Podejmujemy się wielu ciekawych zadań, aby zainteresować dziecko światem natury i zainspirować do samodzielnego odkrywania tajemnic przyrody, do których należą:

 • bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek,
 • doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem np. szkła powiększającego, magnesów, mikroskopu i innych pomocy,
 • organizowanie w salach kącików przyrody oraz prace hodowlane i pielęgnacyjne,
 • gromadzenie różnych okazów przyrodniczych,
 • budzenie wrażliwości ekologicznej.
  Edukacja artystyczna

Oferujemy pełną gamę zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, techniczne,  taniec ), podczas których każdy przedszkolak odnajdzie swoją pasję.

Zależy nam przede wszystkim na rozwijaniu indywidualnych talentów i predyspozycji, wyrażaniu własnych uczuć językiem sztuki, pobudzaniu wyobraźni, kształtowaniu twórczej inwencji dziecka i sprawności manualnej. Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką poprzez poznawanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

Często organizujemy wyjazdowe spotkania ze sztuką, np. do teatru. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji.

Dysponujemy specjalnie zorganizowanymi miejscami kreatywności i twórczej ekspresji. Dostarczamy naszym podopiecznym akcesoria, materiały, narzędzia i środki do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej.

  Edukacja zdrowotna

Naszym celem jest wzbogacanie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, kształtowanie umiejętności dbania o nie oraz promowanie zdrowego stylu życia.

W ramach prozdrowotnych form aktywności dzieci uczestniczą w:

 • zabawach i grach ruchowych na świeżym powietrzu,
 • zajęciach sportowych (gimnastyka korekcyjna, taniec i balet),
 • zajęciach mających na celu podniesienie wiedzy dzieci o sposobach zapobiegania chorobom oraz przestrzeganiu zasad dotyczących przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Nasi nauczyciele i instruktorzy korzystają z programu ćwiczeń fizjoterapeutki Weroniki Sherborne pt. „Ruch rozwijający”.

  Profilaktyka logopedyczna

W ćwiczeniach logopedycznych wspieramy prawidłowy rozwój mowy dzieci. Profilaktyka logopedyczna jest skorelowana z programem edukacji językowej i stanowi jej uzupełnienie.

Poprzez atrakcyjne dla dzieci zabawy kształtujemy poprawne nawyki związane z sytuacją mówienia. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwia nam dokładne zdiagnozowanie potrzeb i dobór ćwiczeń przynoszących najlepsze efekty.

Podczas codziennych grupowych zabaw realizowane są ćwiczenia:

 • oddechowe,
 • narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego),
 • słuchowe,
 • artykulacyjne i rozwijające mowę,
 • logorytmiczne.
  Program języka angielskiego

 

W naszych przedszkolach zajęcia językowe odbywają się codziennie i trwają 30 minut, a lektorzy regularnie informują rodziców o przerobionym materiale i postępach dzieci.

Publiczne Przedszkole Językowe Pod Magnolią