Dowóz dzieci

dowozZapewniamy dowóz dzieci do przedszkola i do domu. Jeśli jesteś zainteresowany taką usługą, przeczytaj poniższy regulamin.

REGULAMIN TRANSPORTU PRZEDSZKOLNEGO

1. Zapewniamy transport busem wyposażonym w niezbędne pasy bezpieczeństwa i klimatyzację.

2. Kierowcy naszych busów posiadają niezbędne kwalifikacje do przewozu osób.

3. Koszt ustalany indywidualnie.

5. Wszystkie kwoty płatne ryczałtem przez 10 miesięcy do dnia 5. każdego miesiąca. Cena jest niezmienna niezależnie od liczby dni wolnych i nieobecności dziecka z innych przyczyn.

6. Jeśli dziecko korzysta w transportu tylko rano lub tylko po południu, cena ulega zmniejszeniu o 20%.

7. Za każde kolejne dziecko rodzice płacą 50% ceny podstawowej pierwszego dziecka.

8. Po uprzednim zgłoszeniu istnieje możliwość utworzenia jednego punktu odbioru i dowozu dzieci pod wskazany adres dla grupy rodziców z danego osiedla. Wówczas każde dziecko z danej grupy będzie obowiązywała cena uśredniona uzgodniona dla danej lokalizacji.

9. Jest to transport grupowy, nie indywidualny, co oznacza, że godzina przyjazdu do przedszkola i powrotu do domu jest uzależniona od grafiku transportu całej grupy.

10. Rano, po dotarciu pod dom dziecka, kierowca czeka maksymalnie 2 minuty, następnie odjeżdża w celu zapewnienia terminowego odbioru innym uczestnikom transportu. W przypadku nieobecności rodzica w domu w godzinach przywozu dziecka należy powiadomić kierowcę z wyprzedzeniem i ustalić miejsce i czas odbioru dziecka.

11. O każdej nieobecności dziecka w danym dniu należy powiadomić kierowcę. Uprzejmie prosimy, aby rodzic upoważniony do kontaktu z kierowcą miał włączony telefon komórkowy.

12. W przypadku czasowego wyjazdu poza teren zamieszkania rodzic jest zobowiązany przekazać kierowcy/placówce imienne upoważnienie dla osoby pełniącej w tym okresie opiekę nad dzieckiem.

13. Rodzic, który chce przekazać kierowcy ważne informacje, proszony jest o założenie zeszytu korespondencji i wpisywanie ich do zeszytu lub przekazywanie treści SMS-em. Ma to na celu zminimalizowanie czasu postoju busa oraz uniknięcie wszelkich nieporozumień związanych z przekazywanymi informacjami, np. o terminie planowanej nieobecności, powrotu z przedszkola innym środkiem transportu itp.

14. Rodzice są proszeni o sprawne umożliwienie kierowcy punktualnego opuszczenia miejsca odbioru dziecka. Kierowca chętnie porozmawia z Państwem w terminie i czasie, który nie koliduje z terminowym odbiorem innych uczestników przejazdu.

15. Godziny odbioru i przyjazdu mogą znacząco ulec zmianie w sytuacji nieprzewidzianych zdarzeń pogodowych lub drogowych, objazdów, korków, a także działania siły wyższej (zalania drogi, awarii sieci, nieprzewidzianej przeszkody na drodze, blokady lub zamknięcia drogi itp.).

16. Bus kursuje cały rok szkolny zgodnie z kalendarzem z wyłączeniem pierwszego i ostatniego dnia szkoły.

17. Przedszkole zastrzega możliwość wypowiedzenia usługi rodzicom, którzy nie przestrzegają regulaminu transportu, szczególnie w kwestii punktualności i terminowości wpłat. Wypowiedzenie umowy może nastąpić również w przypadku nieodpowiedniego zachowania dziecka w busie, które wpływa na bezpieczeństwo podczas jazdy.

Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: transport@podmagnolia.pl