«
Ósmy tydzień wakacji 23-27.08. – „Tydzień ze Smerfami”