Program nauczania

Zapisz swoje dziecko

Edukację w naszym przedszkolu opieramy na programie „Nowa Trampolina” wydawnictwa PWN.

‘’Nowa Trampolina’’ jest nowatorską serią publikacji edukacyjnych, skierowaną do dzieci w wieku przedszkolnym. Ciekawe i pomysłowe zadania dają możliwość zaspokojenia naturalnej ciekawości przedszkolaków, wspierają ich dociekliwość, rozwijają potencjał twórczy oraz wspomagają rozwój społeczno-emocjonalny.
Seria jest zgodna z obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego i wspiera dzieci w osiągnięciu zestawu umiejętności niezbędnych do podjęcia nauki w szkole.
Materiały są dostosowane do możliwości dzieci, a wspólne kręgi tematyczne zapewniają wzajemnie uzupełniającą się całość.
Bohaterem przewodnim cyklu jest Trampolinek – mieszkaniec przedszkolnej półki z zabawkami, który towarzyszy dzieciom podczas codziennej nauki i zabawy i zachęca do wykonywania różnych zadań.

Cykl ,,Nowa Trampolina” wyróżniają aktywności rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne, umiejętności grafomotoryczne, wrażliwość na sztukę oraz dające możliwość wielozmysłowego poznawania świata.

  Edukacja językowa

W nauce języka obcego kładziemy nacisk na systematyczność, dlatego codziennie prowadzimy lekcje angielskiego. Przyswajanie języka odbywa się w sposób naturalny, a to za sprawą symulacyjnego prowadzenia zajęć po polsku i po angielsku.

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie dzieci do kontynuowania nauki języka angielskiego na późniejszych etapach edukacji szkolnej. Program realizowany jest w każdej grupie od 2,5  do 6-latków.

Cztery godziny w tygodniu poświęcone są zajęciom ukierunkowanym tematycznie, są to np. logiczne gry zespołowe. Zajęcia prowadzone przez lektora mają charakter zabaw integrujących umiejętności językowe. Edukacja językowa obejmuje także naukę czytania i pisania zgodnie z założeniami glottodydaktyki, sprawdzonym systemem nauki opracowanym przez językoznawcę, prof. dra hab. Bronisława Rocławskiego.

  Edukacja przyrodnicza

Celem edukacji przyrodniczej jest zbliżenie dziecka do świata przyrody, kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin, zrozumienie roli człowieka w ekosystemie.

Program edukacji przyrodniczej rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata, uczy odczuwania i podziwiania piękna przyrody.

Podejmujemy się wielu ciekawych zadań, aby zainteresować dziecko światem natury i zainspirować do samodzielnego odkrywania tajemnic przyrody, do których należą:

  • bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek,
  • doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem np. szkła powiększającego, magnesów, mikroskopu i innych pomocy,
  • organizowanie w salach kącików przyrody oraz prace hodowlane i pielęgnacyjne,
  • gromadzenie różnych okazów przyrodniczych,
  • budzenie wrażliwości ekologicznej.
  Edukacja artystyczna

Oferujemy pełną gamę zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, ceramiczne, techniczne, balet, taniec towarzyski), podczas których każdy przedszkolak odnajdzie swoją pasję.

Zależy nam przede wszystkim na rozwijaniu indywidualnych talentów i predyspozycji, wyrażaniu własnych uczuć językiem sztuki, pobudzaniu wyobraźni, kształtowaniu twórczej inwencji dziecka i sprawności manualnej. Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką poprzez poznawanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

Często organizujemy wyjazdowe spotkania ze sztuką, np. do teatru. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji.

Dysponujemy specjalnie zorganizowanymi miejscami kreatywności i twórczej ekspresji. Dostarczamy naszym podopiecznym akcesoria, materiały, narzędzia i środki do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej.

  Profilaktyka logopedyczna

W ćwiczeniach logopedycznych wspieramy prawidłowy rozwój mowy dzieci. Profilaktyka logopedyczna jest skorelowana z programem edukacji językowej i stanowi jej uzupełnienie.

Poprzez atrakcyjne dla dzieci zabawy kształtujemy poprawne nawyki związane z sytuacją mówienia. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwia nam dokładne zdiagnozowanie potrzeb i dobór ćwiczeń przynoszących najlepsze efekty.

Podczas codziennych grupowych zabaw realizowane są ćwiczenia:

  • oddechowe,
  • narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego),
  • słuchowe,
  • artykulacyjne i rozwijające mowę,
  • logorytmiczne.
  Program języka angielskiego

Zajęcia bazują na podręczniku „English Play Box”.  Wprowadzane jest słownictwo z najbliższego otoczenia – mój pokój, moje zabawki, moja twarz itp.  Idea kursu zasadza się na różnorodności zabaw ruchowych, ułatwiających dzieciom zapamiętywanie. Nauce języka towarzyszy pluszowa pacynka. Wykorzystywane są też plakaty, karty obrazkowe i oprogramowanie interaktywne, tak aby zajęcia były jak najciekawsze i jak najbardziej zróżnicowane.

Nauczyciel aktywnie uczestniczy w codziennych wydarzeniach z życia przedszkola. Jego zadaniem jest również otwarcie dzieci na zjawiska kulturowe anglojęzycznego świata – przedszkolaki poznają tradycje Halloween, Christmas czy St Patrick’s Day. Podczas leżakowania jest czas na Reading Time in English – Magnoliowa Biblioteczka wyposażona jest w książeczki z serii Penguin Kids. Po południu w trakcie bloku Playtime in English dzieci bawią się w gry i zabawy znane wszystkim anglojęzycznym dzieciom na świecie.

W naszych przedszkolach wprowadzane jest również codzienne słownictwo, najczęściej używane wyrażenia zamieniane są na ich angielskie odpowiedniki. Zajęcia językowe odbywają się codziennie i trwają 30 minut, a lektorzy regularnie informują rodziców o przerobionym materiale i postępach dzieci.