Metody pracy z dziećmi

W naszym przedszkolu stosujemy najnowsze metody dydaktyczne, które wspierają zrównoważony rozwój naszych podopiecznych oraz zwiększają efektywność nauki.

  Metoda pedagogiki zabawy

Polega na wykorzystaniu w procesie dydaktyczno-wychowawczym różnych zabaw muzyczno-ruchowych oraz tańców ludowych w celu integracji dzieci. Uczy ona współdziałania w grupie, wyzwala aktywność, pobudza dzieci do ekspresji muzyczno-ruchowej. Takie ćwiczenia w grupieułatwiają komunikację interpersonalną i uatrakcyjniają zajęcia edukacyjne.

  Metoda ruchu rozwijającego

Została stworzona przez Weronikę Sherborne. Jest tsystem ćwiczeń i zabaw ruchowych, propagowany na całym świecie jako jeden z ważniejszych czynników rozwoju psychomotorycznego małych dzieci. Wykorzystuje dotyk, ruch oraz wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne i społeczne do rozszerzania świadomości własnego ciała, świadomości przestrzeni i działania w niej, pogłębiania kontaktu z innymi ludźmi.

Publiczne Przedszkole Językowe Pod Magnolią