Kształcenie Specjalne

Od 01.01.2021 roku zapraszamy do naszego przedszkola również Dzieci posiadające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Zapewniamy wszystkie rodzaje zajęć wspierających, kompensujących i usprawniających rozwój psychofizyczny dziecka, takie jak zajęcia rewalidacyjne oraz specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, prowadzone przez wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów.

Dla wszystkich dzieci zapewniamy stałą opiekę psychologa z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.