Opłaty

Opłata rekrutacyjna do przedszkola: 300 zł (opłata bezzwrotna pobierana jednorazowo przy zapisie dziecka).

Czesne za miesiąc: 280 zł (płatne z góry przelewem na konto do piątego dnia każdego miesiąca) obejmujące:

 • opiekę w godzinach 7:00-18:00,
 • realizację podstawy programowej,
 • edukację dwujęzyczną- obcowanie dzieci z językiem angielskim przez cały dzień, dodatkowo 2 godziny lekcyjne dzienne poświęcone tylko nauce języka angielskiego,
 • w ramach czesnego 2 rodzaje zajęć dodatkowych do wyboru – patrz Zakładka – Zajęcia dodatkowe,
 • edukację przyrodniczą i regionalną,
 • kreatywną matematykę,
 • warsztaty dla Małych Odkrywców,
 • zajęcia sportowe,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia plastyczne,
 • projekty edukacyjne
 • opiekę logopedyczną w zakresie diagnozy.

Oferujemy zniżki dla rodzeństwa!

Dzienna stawka żywieniowa (śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek): 17 zł (płatne na konto wraz z opłatą za czesne)

 

Opłaty dodatkowe:

 • ubezpieczenie płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok,
 • wizyty teatrzyków,
 • wyjazdy poza przedszkole: teatr, muzeum, zoo itd.,
 • podręczniki,
 • opieka po godzinie 18.00,