«

Racoons – Spotkanie z Mikołajem

Merry Christmas everybody! In Poland, we celebrate Father Christmas day on the 6th of December.
The Raccoons, Stars and Frogs travelled far and wide to find the real Santa!
All boys are girls were very well behaved throughout the year and Father Christmas remembered each and everyone 🙂
We were so excited to see him, elves and other Santa helpers included!

Wesołych Świąt! W Polsce świętujemy Mikołajki 6-ego grudnia.
Szopy, Gwiazdki i Żabeczki podróżowały bardzo daleko, by znaleźć prawdziwego Mikołaja!
Wszyscy chłopcy i dziewczynki byli bardzo grzeczni przez cały rok i Święty Mikołaj zapamiętał każdą małą twarzyczkę 🙂
Byliśmy bardzo podekscytowani wizytą, elfy i inni pomocnicy Mikołaja również!