Program nauczania

Zapisz swoje dziecko
  Edukacja językowa

W nauce języka obcego kładziemy nacisk na systematyczność, dlatego codziennie prowadzimy lekcje angielskiego. Przyswajanie języka odbywa się w sposób naturalny, a to za sprawą symulacyjnego prowadzenia zajęć po polsku i po angielsku.

Naszym celem jest skuteczne przygotowanie dzieci do kontynuowania nauki języka angielskiego na późniejszych etapach edukacji szkolnej. Program realizowany jest w każdej grupie od 2- do 6-latków.

Codziennie odbywają się lekcje z native speakerem lub lektorem języka angielskiego, które mają charakter zabaw integrujących umiejętności językowe ćwiczone przez lektorów polskich. Edukacja językowa obejmuje także naukę czytania i pisania zgodnie z założeniami glottodydaktyki, sprawdzonym systemem nauki opracowanym przez językoznawcę, prof. dra hab. Bronisława Rocławskiego.

  Edukacja matematyczna

Stosujemy program zwany „Dziecięcą matematyką”, który wprowadza dzieci w świat królowej nauk.

Według programu istotą wspomagania rozwoju jest mądrze organizowany proces uczenia się dzieci. Dlatego najważniejsze są ich osobiste doświadczenia. To dzięki nim dziecięcy umysł tworzy pojęcia i umiejętności. Doświadczenia są specjalnie dobrane i korzystnie dostosowane do potrzeb dziecka, dzięki czemu przyczyniają się do rozwijania jego myślenia i hartowania odporności emocjonalnej.

Dzieci w czasie atrakcyjnych zabaw dydaktycznych oraz codziennych czynności zdobywają wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • orientacji przestrzennej, mierzenia długości, ważenia,
 • liczenia, począwszy od liczenia przedmiotów, poprzez liczenie na palcach, aż do sprawnych obliczeń w pamięci,
 • zapisywania działań matematycznych (cyfry, znaki),
 • rozwiązywania zadań z treścią.
  Edukacja przyrodnicza

Celem edukacji przyrodniczej jest zbliżenie dziecka do świata przyrody, kształtowanie opiekuńczego stosunku do zwierząt i roślin, zrozumienie roli człowieka w ekosystemie.

Program edukacji przyrodniczej rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata, uczy odczuwania i podziwiania piękna przyrody.

Podejmujemy się wielu ciekawych zadań, aby zainteresować dziecko światem natury i zainspirować do samodzielnego odkrywania tajemnic przyrody, do których należą:

 • bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek,
 • doświadczenia i eksperymenty z wykorzystaniem np. szkła powiększającego, magnesów, mikroskopu i innych pomocy,
 • organizowanie w salach kącików przyrody oraz prace hodowlane i pielęgnacyjne,
 • gromadzenie różnych okazów przyrodniczych,
 • budzenie wrażliwości ekologicznej.
  Edukacja artystyczna

Oferujemy pełną gamę zajęć artystycznych (warsztaty plastyczne, ceramiczne, techniczne, balet, taniec towarzyski), podczas których każdy przedszkolak odnajdzie swoją pasję.

Zależy nam przede wszystkim na rozwijaniu indywidualnych talentów i predyspozycji, wyrażaniu własnych uczuć językiem sztuki, pobudzaniu wyobraźni, kształtowaniu twórczej inwencji dziecka i sprawności manualnej. Wzbudzamy w dziecku zainteresowanie sztuką poprzez poznawanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego.

Często organizujemy wyjazdowe spotkania ze sztuką, np. do teatru. Dzieci biorą udział w przedstawieniach i koncertach, dzięki którym oswajają się z publicznymi występami i zasadami autoprezentacji.

Dysponujemy specjalnie zorganizowanymi miejscami kreatywności i twórczej ekspresji. Dostarczamy naszym podopiecznym akcesoria, materiały, narzędzia i środki do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej oraz teatralnej.

  Edukacja zdrowotna

Naszym celem jest wzbogacanie wiedzy dziecka o zdrowiu własnym i innych, kształtowanie umiejętności dbania o nie oraz promowanie zdrowego stylu życia.

W ramach prozdrowotnych form aktywności dzieci uczestniczą w:

 • zabawach i grach ruchowych na świeżym powietrzu,
 • zajęciach sportowych (gimnastyka korekcyjna, taniec i balet),
 • zajęciach mających na celu podniesienie wiedzy dzieci o sposobach zapobiegania chorobom oraz przestrzeganiu zasad dotyczących przyzwyczajeń i nawyków higieniczno-zdrowotnych.

Nasi nauczyciele i instruktorzy korzystają z programu ćwiczeń fizjoterapeutki Weroniki Sherborne pt. „Ruch rozwijający”.

  Profilaktyka logopedyczna

W ćwiczeniach logopedycznych wspieramy prawidłowy rozwój mowy dzieci. Profilaktyka logopedyczna jest skorelowana z programem edukacji językowej i stanowi jej uzupełnienie.

Poprzez atrakcyjne dla dzieci zabawy kształtujemy poprawne nawyki związane z sytuacją mówienia. Indywidualne podejście do każdego dziecka umożliwia nam dokładne zdiagnozowanie potrzeb i dobór ćwiczeń przynoszących najlepsze efekty.

Podczas codziennych grupowych zabaw realizowane są ćwiczenia:

 • oddechowe,
 • narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego),
 • słuchowe,
 • artykulacyjne i rozwijające mowę,
 • logorytmiczne.
  Program języka angielskiego

Nasza placówka jest przedszkolem anglojęzycznym. Codziennie przez godzin dzieci mają zajęcia z native speakerem, którego obecność pozwala im na przyswajanie języka obcego metodą „Natural Immersion”.

W nowocześnie wyposażonej sali multimedialnej odbywają się zajęcia, a anglojęzyczny nauczyciel aktywnie uczestniczy w codziennych wydarzeniach z życia przedszkola. Jego zadaniem jest również otwarcie dzieci na zjawiska kulturowe anglojęzycznego świata – przedszkolaki poznają tradycje Halloween, Christmas czy St Patrick’s Day. Podczas leżakowania jest czas na Reading Time in English –  Biblioteczka wyposażona jest w książeczki z serii Penguin Kids. Po południu w trakcie bloku Playtime in English dzieci bawią się w gry i zabawy znane wszystkim anglojęzycznym dzieciom na świecie.

Podczas wszystkich zajęć z native speakerem dzieciom towarzyszy polska nauczycielka, która w razie potrzeby służy pomocą w tłumaczeniu im nowych wyrażeń. Pod koniec tygodnia w mailu do rodziców native speaker podsumowuje przerobiony materiał, zachęcając do ćwiczenia angielskiego także w domach podczas weekendu.

Anglojęzyczne przedszkole Pod Magnolią