«
The end of the preschool year / Zakończenie roku przedszkolnego