«
Trip to the Stained Glass Museum / Wycieczka do Muzeum Witrażu 13.01