«
TYDZIEŃ KONSTRUKCYJNY 20-24 LIPCA 🧑‍🔧👷 / CONSTRUCTION WEEK 20-24 OF JULY 🧑‍🔧👷