«
Wycieczka – Centrum Nauki i Zmysłów / Trip – Science Centre