Opłaty

Czesne za miesiąc: 199 zł (płatne z góry przelewem na konto do ósmego dnia każdego miesiąca)

Wyżywienie za miesiąc: 150 zł (płatne z góry)

Opłata za zajęcia dodatkowe: 99 zł

Opłaty dodatkowe:

  • dobrowolne ubezpieczenie płatne jednorazowo we wrześniu za cały rok,

  • opieka po godzinie 17.00,

Wszelkich opłat należy dokonywać na rachunek:    Bank Pekao S.A. 3012 4047 1911 1100 1045 8242 24